Podatność CVE-2011-0751


Publikacja: 2011-03-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in nhttpd (aka Nostromo webserver) before 1.9.4 allows remote attackers to execute arbitrary programs or read arbitrary files via a ..%2f (encoded dot dot slash) in a URI.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
nostromo nhttpd directory traversal leading to arbitrary command execution
RedTeam Pentesti...
18.03.2011

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nazgul -> Nostromo 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8140
http://www.nazgul.ch/dev_nostromo.html
http://www.redteam-pentesting.de/advisories/rt-sa-2011-001
http://www.securityfocus.com/archive/1/517026/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/46880
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0674
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/66103

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top