Podatność CVE-2011-0807


Publikacja: 2011-04-19   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle Sun GlassFish Enterprise Server 2.1, 2.1.1, and 3.0.1, and Sun Java System Application Server 9.1, allows remote attackers to affect confidentiality, integrity, and availability via unknown vectors related to Administration.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Sun/Oracle GlassFish Server Authenticated Code Execution
metasploit
08.08.2011

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Java system application server 
Oracle -> Glassfish server 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2011-301950.html
http://securityreason.com/securityalert/8327

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top