Podatność CVE-2011-0991


Publikacja: 2011-04-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Use-after-free vulnerability in Mono, when Moonlight 2.x before 2.4.1 or 3.x before 3.99.3 is used, allows remote attackers to cause a denial of service or possibly have unspecified other impact via vectors related to finalizing and then resurrecting a DynamicMethod instance.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Novell -> Moonlight 
MONO -> MONO 

 Referencje:
https://github.com/mono/mono/commit/8eb1189099e02372fd45ca1c67230eccf1edddc0
https://github.com/mono/mono/commit/89d1455a80ef13cddee5d79ec00c06055da3085c
https://github.com/mono/mono/commit/3f8ee42b8c867d9a4c18c22657840d072cca5c3a
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=667077
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/04/06/14
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=660422
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/66626
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0904
http://www.securityfocus.com/bid/47208
http://www.mono-project.com/Vulnerabilities
http://secunia.com/advisories/44076
http://secunia.com/advisories/44002
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2011-04/msg00024.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top