Podatność CVE-2011-0995


Publikacja: 2011-05-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The sqlite3-ruby gem in the rubygem-sqlite3 package before 1.2.4-0.5.1 in SUSE Linux Enterprise (SLE) 11 SP1 uses weak permissions for unspecified files, which allows local users to gain privileges via unknown vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Rubyforge -> Rubygem-sqlite3 
Novell -> Suse linux enterprise 

 Referencje:
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=685928
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/67263
http://www.securityfocus.com/bid/47694
http://www.osvdb.org/72180
http://support.novell.com/security/cve/CVE-2011-0995.html
http://secunia.com/advisories/44418

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top