Podatność CVE-2011-1084


Publikacja: 2020-02-07   Modyfikacja: 2020-02-08

Opis:
A cross-site scripting (XSS) vulnerability in Smoothwall Express 3.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Smoothwall -> Smoothwall express 

 Referencje:
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/03/03/7

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top