Podatność CVE-2011-1341


Publikacja: 2011-08-19   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in Aimluck Aipo before 4.0.4.0, and Aipo for ASP before 4.0.4.0, allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that modify data.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aimluck -> AIPO 
Aimluck -> Aipo-asp 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2011-000062
http://jvn.jp/en/jp/JVN72854072/91216/index.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN72854072/index.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top