Podatność CVE-2011-1411


Publikacja: 2011-09-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Shibboleth OpenSAML library 2.4.x before 2.4.3 and 2.5.x before 2.5.1, and IdP before 2.3.2, allows remote attackers to forge messages and bypass authentication via an "XML Signature wrapping attack."

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Shibboleth -> Opensaml 
Shibboleth -> Shibboleth-identity-provider 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2012-1515893.html
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2284
http://shibboleth.internet2.edu/secadv/secadv_20110725.txt
http://secunia.com/advisories/50994

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top