Podatność CVE-2011-1460


Publikacja: 2019-11-05   Modyfikacja: 2019-11-06

Opis:
WebKit in Google Chrome before Blink M11 contains a bad cast to RenderBlock when anonymous blocks are renderblocks.

Typ:

CWE-704

(Incorrect Type Conversion or Cast)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Google -> Blink 

 Referencje:
http://trac.webkit.org/changeset/81648
http://trac.webkit.org/changeset/81748
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=76784

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top