Podatność CVE-2011-1524


Publikacja: 2011-03-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the management login GUI page in Symantec LiveUpdate Administrator (LUA) before 2.3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the username field, as demonstrated by injecting an IFRAME element into the event log, a different vulnerability than CVE-2011-0545.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Symantec LiveUpdate Administrator CSRF vulnerability
NSO Research
31.03.2011

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Symantec -> Liveupdate administrator 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8166
http://securitytracker.com/id?1025242
http://sotiriu.de/adv/NSOADV-2011-001.txt
http://www.exploit-db.com/exploits/17026
http://www.securityfocus.com/archive/1/517109/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/46856
http://www.symantec.com/security_response/securityupdates/detail.jsp?fid=security_advisory&pvid=security_advisory&year=2011&suid=20110321_00
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0727
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/66213

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top