Podatność CVE-2011-1602


Publikacja: 2011-06-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The su utility on Cisco Unified IP Phones 7900 devices (aka TNP phones) with software before 9.0.3 allows local users to gain privileges via unspecified vectors, aka Bug ID CSCtf07426.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.6/10
10/10
2.7/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified ip phone 7906 
Cisco -> Unified ip phone 7911g 
Cisco -> Unified ip phone 7931g 
Cisco -> Unified ip phone 7941g 
Cisco -> Unified ip phone 7941g-ge 
Cisco -> Unified ip phone 7942g 
Cisco -> Unified ip phone 7945g 
Cisco -> Unified ip phone 7961g 
Cisco -> Unified ip phone 7961g-ge 
Cisco -> Unified ip phone 7962g 
Cisco -> Unified ip phone 7965g 
Cisco -> Unified ip phone 7970g 
Cisco -> Unified ip phone 7971g-ge 
Cisco -> Unified ip phone 7975g 
Cisco -> Skinny client control protocol software 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id?1025588
http://www.securityfocus.com/bid/48074
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080b80111.shtml
http://secunia.com/advisories/44814/
http://osvdb.org/72717

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top