Podatność CVE-2011-1643


Publikacja: 2011-08-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cisco Unified Communications Manager (aka CUCM, formerly CallManager) 6.x, 7.x before 7.1(5b)su4, 8.0, and 8.5 before 8.5(1)su2 and Cisco Unified Presence Server 6.x, 7.x, 8.0, and 8.5 before 8.5xnr allow remote attackers to read database data by connecting to a query interface through an SSL session, aka Bug IDs CSCti81574, CSCto63060, CSCto72183, and CSCto73833.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified communications manager 
Cisco -> Unified presence server 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080b8f532.shtml

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top