Podatność CVE-2011-1741


Publikacja: 2011-07-19   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in ftserver.exe in the OpenText Hummingbird Client Connector, as used in the Indexing Server in EMC Documentum eRoom 7.x before 7.4.3.f and other products, allows remote attackers to execute arbitrary code by sending a crafted message over TCP.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC Documentum eRoom Indexing Server HummingBird Client Connector Buffer Overflow Vulnerability
Stephen Fewer of...
20.07.2011

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Documentum eroom 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8311
http://securitytracker.com/id?1025790
http://www.securityfocus.com/archive/1/518897/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/518913/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/48712
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-11-236

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top