Podatność CVE-2011-1893


Publikacja: 2011-09-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Microsoft Office SharePoint Server 2010, Windows SharePoint Services 2.0 and 3.0 SP2, and SharePoint Foundation 2010 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the URI, aka "SharePoint XSS Vulnerability."

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Sharepoint foundation 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> Sharepoint services 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA11-256A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2011/ms11-074
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A12676

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top