Podatność CVE-2011-1943


Publikacja: 2011-06-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The destroy_one_secret function in nm-setting-vpn.c in libnm-util in the NetworkManager package 0.8.999-3.git20110526 in Fedora 15 creates a log entry containing a certificate password, which allows local users to obtain sensitive information by reading a log file.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Fedora 
Fedoraproject -> Libnm-util 
Fedoraproject -> Networkmanager 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=708876
http://cgit.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/commit/?id=78ce088843d59d4494965bfc40b30a2e63d065f6
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/68057
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/05/31/7
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/05/31/6
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2011-June/061329.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top