Podatność CVE-2011-1953


Publikacja: 2011-06-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in common.php in Post Revolution before 0.8.0c-2 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via an attribute of a (1) P, a (2) STRONG, a (3) A, a (4) EM, a (5) I, a (6) IMG, a (7) LI, an (8) OL, a (9) VIDEO, or a (10) BLOCKQUOTE element.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Post Revolution 0.8.0c Multiple Remote Vulnerabilities
Javier Bassi
09.06.2011

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Postrev -> Post revolution 

 Referencje:
http://javierb.com.ar/2011/06/01/postrev-vunls/
http://postrev.com.ar/verpost.php?id_noticia=59
http://securityreason.com/securityalert/8270
http://www.securityfocus.com/archive/1/518205/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/47967

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top