Podatność CVE-2011-1954


Publikacja: 2011-06-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in Post Revolution 0.8.0c-2 and earlier allow remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users for requests to (1) ajax-weblog-guardar.php, (2) verpost.php, (3) comments.php, or (4) perfil.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Post Revolution 0.8.0c Multiple Remote Vulnerabilities
Javier Bassi
09.06.2011

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Postrev -> Post revolution 

 Referencje:
http://javierb.com.ar/2011/06/01/postrev-vunls/
http://postrev.com.ar/verpost.php?id_noticia=59
http://securityreason.com/securityalert/8270
http://www.securityfocus.com/archive/1/518205/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top