Podatność CVE-2011-2131


Publikacja: 2011-08-11   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Adobe Photoshop 12.0 in Creative Suite 5 (CS5) and 12.1 in Creative Suite 5.1 (CS5.1) allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption) via a crafted GIF file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Adobe Photoshop CS5 GIF Remote Code Execution
Francis Provench...
24.08.2011

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Creative suite 
Adobe -> Photoshop 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA11-222A.html
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-22.html
http://securityreason.com/securityalert/8347

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top