Podatność CVE-2011-2133


Publikacja: 2011-08-11   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Adobe RoboHelp 8 and 9 before 9.0.1.262, and RoboHelp Server 8 and 9, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the URI, related to template_stock/whutils.js.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Adobe RoboHelp 9 DOM Cross Site Scripting
Roberto Suggi Li...
12.08.2011

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Adobe -> Robohelp 
Adobe -> Robohelp server 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA11-222A.html
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-23.html
http://securityreason.com/securityalert/8334

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top