Podatność CVE-2011-2288


Publikacja: 2011-07-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) in SysFW 8.1.0.a and earlier for various Oracle SPARC T3, SPARC Netra T3, Sun Blade, and Sun Fire servers allows remote attackers to affect confidentiality, integrity, and availability, related to ILOM.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Oracle -> Sysfw 
Oracle -> Netra sparc t3-1 
Oracle -> Netra sparc t3-1b 
Oracle -> Sparc t3-1 
Oracle -> Sparc t3-1b 
Oracle -> Sparc t3-2 
Oracle -> Sparc t3-4 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA11-201A.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top