Podatność CVE-2011-2307


Publikacja: 2011-07-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle SysFW 8.1.0.a in various Oracle SPARC T3, Netra SPARC T3, Sun Fire, and Sun Blade servers allows remote attackers to affect confidentiality, integrity, and availability, related to Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM).

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Sysfw 
Oracle -> Netra sparc t3-1 
Oracle -> Netra sparc t3-1b 
Oracle -> Sparc t3-1 
Oracle -> Sparc t3-1b 
Oracle -> Sparc t3-2 
Oracle -> Sparc t3-4 
Oracle -> Sun blade x6270 m2 
Oracle -> Sun fire x4170 m2 
Oracle -> Sun fire x4270 m2 
Oracle -> Sun fire x4470 
Oracle -> Sun fire x4470 m2 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA11-201A.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top