Podatność CVE-2011-2330


Publikacja: 2011-06-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Tivoli Endpoint in IBM Tivoli Management Framework 3.7.1, 4.1, 4.1.1, and 4.3.1 has an unspecified "built-in account" that is "trivially" accessed, which makes it easier for remote attackers to send requests to restricted pages via a session on TCP port 9495, a different vulnerability than CVE-2011-1220.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
IBM Tivoli Endpoint lcfd.exe opts Argument Remote Code Execution Vulnerability
ZDI
07.06.2011

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Tivoli management framework 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8268
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21499146
http://www.securityfocus.com/archive/1/518199/100/0/threaded
http://zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-11-169/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/67858

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top