Podatność CVE-2011-2467


Publikacja: 2011-07-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in lsassd in Lsass in the Likewise Security Authority in Likewise Open 5.4 through 6.1, and Likewise Enterprise 6.0, allows local users to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
6.4/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Likewise -> Likewise open 

 Referencje:
http://www.likewise.com/community/index.php/forums/viewannounce/1212_6/
http://www.securityfocus.com/bid/48816
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1171-1
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/likewise-open/+bug/802748
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/68765
https://launchpadlibrarian.net/74204969/LWSA-2011-002.txt

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top