Podatność CVE-2011-2487


Publikacja: 2020-03-11

Opis:
The implementations of PKCS#1 v1.5 key transport mechanism for XMLEncryption in JBossWS and Apache WSS4J before 1.6.5 is susceptible to a Bleichenbacher attack.

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Jboss business rules management system 
Redhat -> Jboss enterprise application platform 
Redhat -> Jboss enterprise application platform text-only advisories 
Redhat -> Jboss enterprise soa platform 
Redhat -> Jboss enterprise web platform 
Redhat -> Jboss middleware text-only advisories 
Redhat -> Jboss portal 
Redhat -> Jboss web services 
Apache -> CXF 
Apache -> Wss4j 

 Referencje:
http://cxf.apache.org/note-on-cve-2011-2487.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0191.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0192.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0193.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0194.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0195.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0196.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0198.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0221.html
http://www.securityfocus.com/bid/57549
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=713539
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/81737
https://lists.apache.org/thread.html/r36e44ffc1a9b365327df62cdfaabe85b9a5637de102cea07d79b2dbf@%3Ccommits.cxf.apache.org%3E
https://www.nds.ruhr-uni-bochum.de/research/publications/breaking-xml-encryption-pkcs15/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top