Podatność CVE-2011-2545


Publikacja: 2012-06-13   Modyfikacja: 2012-06-14

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the SIP implementation on the Cisco SPA8000 and SPA8800 before 6.1.11, SPA2102 and SPA3102 before 5.2.13, and SPA 500 series IP phones before 7.4.9 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the FROM field of an INVITE message, aka Bug IDs CSCtr27277, CSCtr27256, CSCtr27274, and CSCtr14715.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Spa8000 8-port ip telephony gateway firmware 
Cisco -> Spa2102 phone adapter with router 
Cisco -> Spa8800 8-port ip telephony gateway firmware 
Cisco -> Spa3102 voice gateway with router 
Cisco -> Spa 500 series ip phone firmware 
Cisco -> Spa8000 8-port ip telephony gateway 
Cisco -> Spa8800 ip telephony gateway 
Cisco -> Spa 501g 8-line ip phone 
Cisco -> Spa 502g 1-line ip phone 
Cisco -> Spa 504g 4-line ip phone 
Cisco -> Spa 508g 8-line ip phone 
Cisco -> Spa 509g 12-line ip phone 
Cisco -> Spa 512g 1-line ip phone 
Cisco -> Spa 514g 4-line ip phone 
Cisco -> Spa 525g2 5-line ip phone 
Cisco -> Spa 525g 5-line ip phone 
Cisco -> Spa2102 phone adapter with router firmware 
Cisco -> Spa3102 voice gateway with router firmware 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=26037

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top