Podatność CVE-2011-2590


Publikacja: 2011-08-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Play method in the UUPlayer ActiveX control 6.0.0.1 in UUSee 2010 6.11.0609.2 allows remote attackers to execute arbitrary programs via a UNC share pathname in the MPlayerPath parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Uusee -> Uuplayer activex control 
Uusee -> Uusee 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/48975
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/68975

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top