Podatność CVE-2011-2697


Publikacja: 2011-07-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
foomatic-rip-hplip in HP Linux Imaging and Printing (HPLIP) 3.11.5 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted *FoomaticRIPCommandLine field in a .ppd file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Linux imaging and printing project 

 Referencje:
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201203-07.xml
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2011:125
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/07/13/3
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/07/18/3
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/07/28/1
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1194-1
http://www.xerox.com/download/security/security-bulletin/16287-4d6b7b0c81f7b/cert_XRX13-003_v1.0.pdf
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=698451
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=721001
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/68993

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top