Podatność CVE-2011-2730


Publikacja: 2012-12-05

Opis:
VMware SpringSource Spring Framework before 2.5.6.SEC03, 2.5.7.SR023, and 3.x before 3.0.6, when a container supports Expression Language (EL), evaluates EL expressions in tags twice, which allows remote attackers to obtain sensitive information via a (1) name attribute in a (a) spring:hasBindErrors tag; (2) path attribute in a (b) spring:bind or (c) spring:nestedpath tag; (3) arguments, (4) code, (5) text, (6) var, (7) scope, or (8) message attribute in a (d) spring:message or (e) spring:theme tag; or (9) var, (10) scope, or (11) value attribute in a (f) spring:transform tag, aka "Expression Language Injection."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Springsource -> Spring framework 

 Referencje:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=677814
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0191.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0192.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0193.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0194.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0195.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0196.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0197.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0198.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0221.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0533.html
http://support.springsource.com/security/cve-2011-2730
http://www.debian.org/security/2012/dsa-2504
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html
http://www.securitytracker.com/id/1029151
https://docs.google.com/document/d/1dc1xxO8UMFaGLOwgkykYdghGWm_2Gn0iCrxFsympqcE/edit

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top