Podatność CVE-2011-2731


Publikacja: 2012-12-05

Opis:
Race condition in the RunAsManager mechanism in VMware SpringSource Spring Security before 2.0.7 and 3.0.x before 3.0.6 stores the Authentication object in the shared security context, which allows attackers to gain privileges via a crafted thread.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Vmware -> Springsource spring security 

 Referencje:
http://support.springsource.com/security/cve-2011-2731
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=677814

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top