Podatność CVE-2011-2739


Publikacja: 2011-11-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The file-blocking feature in EMC Documentum eRoom 7.3.x and 7.4.x before 7.4.3.g does not properly restrict the uploading and opening of files with dangerous file types, which allows remote authenticated users to execute arbitrary code via an uploaded file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC Documentum eRoom arbitrary file upload vulnerability.
Security_Alert e...
13.11.2011

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Documentum eroom 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/520372

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top