Podatność CVE-2011-2750


Publikacja: 2011-07-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
NFRAgent.exe in Novell File Reporter 1.0.4.2 and earlier allows remote attackers to delete arbitrary files via a full pathname in an SRS OPERATION 4 CMD 5 request to /FSF/CMD.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Arbitrary files deletion in Novell File Reporter 1.0.4.2
Luigi Auriemma
19.07.2011

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Novell -> File reporter 

 Referencje:
http://aluigi.org/adv/nfr_2-adv.txt
http://securityreason.com/securityalert/8309
http://securitytracker.com/id?1025716
http://www.securityfocus.com/archive/1/518626/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top