Podatność CVE-2011-2763


Publikacja: 2011-09-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The web interface on the LifeSize Room appliance LS_RM1_3.5.3 (11) and 4.7.18 allows remote attackers to execute arbitrary commands via a modified request to the LSRoom_Remoting.doCommand function in gateway.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
LifeSize Room Command Injection
Spencer McIntyre
05.09.2011
High
LifeSize Room Command Injection
Spencer McIntyre...
13.11.2011

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lifesize -> Lifesize room appliance software 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8363
http://securityreason.com/securityalert/8527
http://www.exploit-db.com/exploits/17743
http://www.kb.cert.org/vuls/id/213486
http://www.securestate.com/Documents/LifeSize_Room_Advisory.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/519463/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/49330
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/69444

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top