Podatność CVE-2011-3011


Publikacja: 2011-08-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
BaseServiceImpl.class in CA ARCserve D2D r15 does not properly handle sessions, which allows remote attackers to obtain credentials, and consequently execute arbitrary commands, via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
CA ARCserve D2D Session Handling Vulnerability
rgod
16.08.2011

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
CA -> Arcserve d2d 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8338
http://www.securityfocus.com/archive/1/519234/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/48897

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top