Podatność CVE-2011-3522


Publikacja: 2011-10-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in SysFW 8.0 on certain SPARC T3, Netra SPARC T3, Sun Fire, and Sun Blade based servers allows local users to affect confidentiality, related to Integrated Lights Out Manager CLI.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Sun fire x4270 
Oracle -> Netra sparc t3-1 
Oracle -> Sun fire x4270 m2 
Oracle -> Netra sparc t3-1b 
Oracle -> Sun fire x4470 
Oracle -> Sparc t3-1 
Oracle -> Sun fire x4470 m2 
Oracle -> Sparc t3-1b 
Oracle -> Sparc t3-4 
Oracle -> Sun blade x6270 
Oracle -> Sun blade x6270 m2 
Oracle -> Sun blade x6275 
Oracle -> Sun blade x6275 m2 
Oracle -> Sun blade x6440 m2 
Oracle -> Sun blade x6450 
Oracle -> Sun fire x2270 
Oracle -> Sun fire x2270 m2 
Oracle -> Sun fire x4170 
Oracle -> Sun fire x4170 m2 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/70797
http://www.securitytracker.com/id?1026221
http://www.securityfocus.com/bid/50261
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2011-330135.html
http://secunia.com/advisories/46509

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top