Podatność CVE-2011-3597


Publikacja: 2012-01-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Eval injection vulnerability in the Digest module before 1.17 for Perl allows context-dependent attackers to execute arbitrary commands via the new constructor.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gisle aas -> Digest 

 Referencje:
http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/perl_advisory2.asc
http://cpansearch.perl.org/src/GAAS/Digest-1.17/Changes
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10705
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10735
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:19446
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2012:008
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2012:009
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-1424.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-1797.html
http://www.securityfocus.com/bid/49911
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1643-1
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=743010

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top