Podatność CVE-2011-3636


Publikacja: 2011-12-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the management interface in FreeIPA before 2.1.4 allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that make configuration changes.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Freeipa 

 Referencje:
http://freeipa.org/page/IPAv2_214

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top