Podatność CVE-2011-3684


Publikacja: 2011-09-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Tembria Server Monitor before 6.0.5 Build 2252 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via (1) the siteid parameter to logbook.asp, (2) the siteid parameter to monitor-events.asp, (3) the siteid parameter to reports-config-by-device.asp, (4) the siteid parameter to reports-config-by-monitor.asp, (5) the siteid parameter to reports-monitoring-queue.asp, (6) the action parameter to site-list.asp, the (7) siteid or (8) type parameter to event-history.asp, the (9) siteid or (10) type parameter to admin-history.asp, the (11) siteid or (12) id parameter to dashboard-view.asp, the (13) siteid or (14) dn parameter to device-events.asp, the (15) siteid or (16) submit parameter to device-finder.asp, the (17) siteid or (18) dn parameter to device-monitors.asp, the (19) siteid or (20) type parameter to device-views.asp, the (21) siteid or (22) type parameter to monitor-views.asp, the (23) siteid or (24) sel parameter to reports-list.asp, the (25) siteid, (26) action, or (27) sel parameter to monitor-list.asp, or the (28) siteid, (29) action, or (30) sel parameter to device-list.asp.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tembria -> Server monitor 

 Referencje:
http://www.solutionary.com/index/SERT/Vuln-Disclosures/Tembria-Server-Monitor-XSS.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top