Podatność CVE-2011-3685


Publikacja: 2011-09-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Tembria Server Monitor before 6.0.5 Build 2252 uses a substitution cipher to encrypt application credentials, which allows local users to obtain sensitive information by leveraging read access to (1) authentication.dat or (2) XML files in the Exports directory.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Tembria -> Server monitor 

 Referencje:
http://www.solutionary.com/index/SERT/Vuln-Disclosures/Tembria-Server-Monitor-Weak-Xpto-Pwd-Storage.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top