Podatność CVE-2011-3751


Publikacja: 2011-09-23   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
LifeType 1.2.10 allows remote attackers to obtain sensitive information via a direct request to a .php file, which reveals the installation path in an error message, as demonstrated by plugins/badbehavior/pluginbadbehavior.class.php.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lifetype -> Lifetype 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/06/27/6
http://code.google.com/p/inspathx/source/browse/trunk/paths_vuln/lifetype-1.2.10
http://code.google.com/p/inspathx/source/browse/trunk/paths_vuln/%21_README

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top