Podatność CVE-2011-3868


Publikacja: 2011-10-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in VMware Workstation 7.x before 7.1.5, VMware Player 3.x before 3.1.5, VMware Fusion 3.1.x before 3.1.3, and VMware AMS allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted UDF filesystem in an ISO image.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Vmware -> AMS 
Vmware -> Fusion 
Vmware -> Player 
Vmware -> Workstation 

 Referencje:
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201209-25.xml
http://www.securityfocus.com/archive/1/520005/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/49942
http://www.securitytracker.com/id?1026139
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2011-0011.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top