Podatność CVE-2011-4142


Publikacja: 2012-01-19   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Web Search feature in EMC SourceOne Email Management 6.5 before 6.5.2.4033, 6.6 before 6.6.1.2194, and 6.7 before 6.7.2.2033 places cleartext credentials in log files, which allows local users to obtain sensitive information by reading these files.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
EMC -> Sourceone email management 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/521290

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top