Podatność CVE-2011-4499


Publikacja: 2011-11-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The UPnP IGD implementation in the Broadcom UPnP stack on the Cisco Linksys WRT54G with firmware before 4.30.5, WRT54GS v1 through v3 with firmware before 4.71.1, and WRT54GS v4 with firmware before 1.06.1 allows remote attackers to establish arbitrary port mappings by sending a UPnP AddPortMapping action in a SOAP request to the WAN interface, related to an "external forwarding" vulnerability.

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linksys -> Wrt54g 
Linksys -> Wrt54gs 
Cisco -> Linksys wrt54g router firmware 
Cisco -> Linksys wrt54gs router firmware 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/357851
http://www.upnp-hacks.org/devices.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top