Podatność CVE-2011-4512


Publikacja: 2012-02-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
CRLF injection vulnerability in the HMI web server in Siemens WinCC flexible 2004, 2005, 2007, and 2008 before SP3; WinCC V11 (aka TIA portal) before SP2 Update 1; the TP, OP, MP, Comfort Panels, and Mobile Panels SIMATIC HMI panels; WinCC V11 Runtime Advanced; and WinCC flexible Runtime allows remote attackers to inject arbitrary HTTP headers and conduct HTTP response splitting attacks via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Simatic hmi panels 
Siemens -> Wincc 
Siemens -> Wincc flexible 
Siemens -> Wincc flexible runtime 
Siemens -> Wincc runtime advanced 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-030-01.pdf
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-345442.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top