Podatność CVE-2011-4532


Publikacja: 2012-01-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Absolute path traversal vulnerability in the ALMListView.ALMListCtrl ActiveX control in almaxcx.dll in the graphical user interface in Siemens Automation License Manager (ALM) 2.0 through 5.1+SP1+Upd2 allows remote attackers to overwrite arbitrary files via the Save method.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Automation license manager 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-11-361-01.pdf
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/114358
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/57252401?func=ll&objId=57252401&objAction=csView&nodeid0=17323948&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=content
http://aluigi.altervista.org/adv/almsrvx_1-adv.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top