Podatność CVE-2011-4540


Publikacja: 2011-12-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in AtMail Open (aka AtMail Open-Source edition) 1.04 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the func parameter to (1) ldap.php or (2) search.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Atmail -> Atmail open 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/48308
http://www.securityfocus.com/bid/50792
http://www.securityfocus.com/bid/50877
https://www.dognaedis.com/vulns/DGS-SEC-1.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top