Podatność CVE-2011-4625


Publikacja: 2019-11-06

Opis:
simplesamlphp before 1.6.3 (squeeze) and before 1.8.2 (sid) incorrectly handles XML encryption which could allow remote attackers to decrypt or forge messages.

Typ:

CWE-755

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Simplesamlphp -> Simplesamlphp 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2011-4625
https://www.mageni.net/1.3.6.1.4.1.25623.1.0.70545

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top