Podatność CVE-2011-4703


Publikacja: 2012-01-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Limit My Call (com.limited.call.view) application 2.11 for Android does not properly protect data, which allows remote attackers to read or modify call logs and a contact list via a crafted application.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Nathanielkh -> Limit my call 

 Referencje:
http://www4.comp.polyu.edu.hk/~appsec/bugs/CVE-2011-4703-vulnerability-in-LimitMyCall.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top