Podatność CVE-2011-4969


Publikacja: 2013-03-08   Modyfikacja: 2013-03-15

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in jQuery before 1.6.3, when using location.hash to select elements, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted tag.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jquery -> Jquery 

 Referencje:
http://blog.jquery.com/2011/09/01/jquery-1-6-3-released/
http://blog.mindedsecurity.com/2011/07/jquery-is-sink.html
http://bugs.jquery.com/ticket/9521
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/01/31/3
http://www.securityfocus.com/bid/58458
http://www.securitytracker.com/id/1036620
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1722-1
https://github.com/jquery/jquery/commit/db9e023e62c1ff5d8f21ed9868ab6878da2005e9
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05111017
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05158380
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05232730
https://lists.apache.org/thread.html/ff8dcfe29377088ab655fda9d585dccd5b1f07fabd94ae84fd60a7f8@%3Ccommits.pulsar.apache.org%3E
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20190416-0007/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top