Podatność CVE-2011-5262


Publikacja: 2013-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in prodpage.cfm in SonicWALL Aventail allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the CategoryID parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SonicWALL Aventail SSL-VPN SQL Injection
Asheesh kumar Ma...
18.11.2011

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Aventail sra ex virtual appliance 
Sonicwall -> Aventail sra ex6000 
Sonicwall -> Aventail sra ex7000 
Sonicwall -> Aventail sra ex9000 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/50702
http://www.osvdb.org/77484
http://www.exploit-db.com/exploits/18122

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top