Podatność CVE-2011-5279


Publikacja: 2014-04-23   Modyfikacja: 2014-04-24

Opis:
CRLF injection vulnerability in the CGI implementation in Microsoft Internet Information Services (IIS) 4.x and 5.x on Windows NT and Windows 2000 allows remote attackers to modify arbitrary uppercase environment variables via a \n (newline) character in an HTTP header.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> IIS 
Microsoft -> Internet information server 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2012/Apr/0
http://seclists.org/fulldisclosure/2012/Apr/13
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/108
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/128
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/247

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top