Podatność CVE-2012-0200


Publikacja: 2012-02-21   Modyfikacja: 2012-02-24

Opis:
The server in IBM solidDB 6.5 before Interim Fix 6 does not properly initialize data structures, which allows remote authenticated users to cause a denial of service (daemon crash) via a SELECT statement with a redundant WHERE condition.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Soliddb 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/73126
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021052
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC81244

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top